Hovorí sa, že pravda je najskôr zosmiešňovaná, potom tvrdo nenávidená a až následne všeobecne akceptovaná. Donedávna celá táto iniciatíva bola zosmiešňovaná, teraz je v odborných kruhoch až nenávidená. Je to len potvrdením, že sme už blízko k všeobecnému konsenzu v tejto veci? Podľa mňa áno, potrebujeme len vydržať. Tí, ktorých psou povinnosťou je zabezpečovať účasť verejnosti na protipovodňovej ochrane Slovenska v zmysle smernice EÚ a pomáhať objavovať všeobecnú pravdu, vyhrážaním starostom i verejnosti o údajnom páchaní trestnej činnosti realizáciou projektov protipovodňovej prevencie konajú v rozpore s legislatívou EÚ.

Takže, ak kompetentní šíria strach o páchaní údajnej trestnej činnosti starostami i verejnosťou pri realizácii opatrení protipovodňovej ochrany, konajú proti záujmom Slovenska i Európy. Preto by sa verejnosť i samosprávy nemali báť pokračovať v realizácii opatrení protipovodňovej prevencie. Môžu sa odvolávať na príslušnú legislatívu EÚ. Slovenska je povinné rozpracovať legislatívu pre podporu účasti verejnosti v ochrane pred povodňami. Starostovia i verejnosť dobre vedia, že experti sa účelovo mýlia, ak tvrdia, že už realizované opatrenia vydržia počas záplav len niekoľko sekúnd. Aj prvé povodne na východe Slovenska v tomto roku potvrdzujú, že opatrenia urobené v rámci Programu revitalizácie krajiny pomáhajú chrániť obce pred povodňami. Dôkazom sú aj nasledujúce obrázky z obce Skároš v okrese Košice-okolie, ktoré poskytol JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce Skároš. Viac info o projekte môžte čítať tu: http://www.skaros.sk/povodne.html.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG