A aké je správanie do seba zahľadených údajných politikov, úradníkov, odborníkov, občianskych aktivistov na vodu v Bratislave? Ani si nevšimli, že ľudia na zbytku Slovenska potrebujú žiť v bezpečnom, zdravom a prosperujúcom prostredí. Údajní politici škrtli program revitalizácie krajiny a presmerovali peniaze z verejných zdrojov do prevádzky vodohospodárskeho podniku. Úradníci intenzívne naštartovali podporu financovania projektov betónovania a kanalizovania  vodných tokov v našich obciach. Momentálne prebieha výzva na hľadanie  zhotoviteľov na reguláciu potokov v 11-tich obciach za takmer 30 mil. eur, ktoré budú tunelovať vody aj za pomoci eurofondov, aby v čase sucha Slovensko bolo ešte viac presušené. Tu je prehľad investícií do 11-tich obcí:

  • Nižný Hrabovec - ochrana pred povodňami - 3 971 394,64 EUR
  • Chminianske Jakubovany, protipovodňová ochrana - 1 627 642,94 EUR
  • Protipovodňové opatrenia vobci Lutila - 3 685 000,45 EUR
  • Protipovodňové opatrenie v obci Kurov - 3 870 000,45 EUR
  • Protipovodňové opatrenie v obci Lomné - 3 221 788,23 EUR
  • Protipovodňové opatrenie v obci Kľušov - 4 320 000,35 EUR
  • Úprava vodného toku v obci Ďapalovce - 2 624 215,12 EUR
  • Protipovodňová ochrana - Šarišské Čierne - 1 197 530,11 EUR
  • Protipovodňové opatrenia v obci Hrabské - 2 878 874,23 EUR
  • Protipovodňové úpravy v obci Banské - 1 979 002,63 EUR

Za tieto peniaze by sa dala práca viac ako 5.000 ľuďom, aby si vo svojich chotároch zabezpečili kompletnú ochranu vo viac ako 250 obciach s vytvorením vodozádržných objektov, ktoré by zvýšili zásoby vody v krajine  o viac ako 20 mil. m3 ročne, aby Slovensko nevysýchalo, aby sa stalo atraktívnou, bezpečnejšou a konkurencieschopnejšou krajinou na streche Európy.

Nestane sa tak, lebo tuneláciu slovenských vôd podporuje aj celá odborná komunita vodohospodárov, ktorým sa páčia skanalizované potoky. Odborná komunita už si vypestovala na hrudi aj občiansku grupu, ktorá zamestnáva od Bratislavy po Brusel kontrolne úrady sťažnosťami nato, aby podporili grécky typ biznisu zastavením realizácie environmentálne bezpečnejších, sociálne spravodlivejších a ekonomický prospešnejších riešení,. Proste zlodeji kričia chyťte zlodeja, za významnej asistencie médií.

Túto primitívnu kultúru má podporiť aj odborná konferencia  „Protipovodňová ochrana - účasť verejnosti na príprave plánov manažmentu povodňového rizika", ktorá bude 15. januára v Bratislave na SHMÚ rozprávať  aj o protipovodňovej ochrane na Slovensku ako nikde inde. Zrejme sa účastníci dozvedia veľkú pravdu ako sa zneužilo 42 mil. eur na Program revitalizácie krajiny. Do jednej obce 120.000 eur, čo je omrvinka z vyššie uvedených investícií. Takže milí občania Slovenska, to že horí vzdialená Austrália na opačnej strane zemegule ešte neznamená, že nezhoríme aj my. Bohužiaľ stane sa. Menej vody v krajine znamená aj viac požiarov a politicki, vodohospodári, odborníci i občianskí aktivisti to podporujú. Od jesene 2011 vládne na Slovensku dlhodobo sucho. Ďalšími projektami na tunelovanie vôd zo Slovenska sucho sa bude prehlbovať, čím riziká požiarov vzrastu. Prosím, kričím, apelujem. Zastavme sa bratia, lebo na lži a nenávisti sa nedá žiť! Nedajme si tunelovať vody zo Slovenska, aby sme nezhoreli v pekle!!!