Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 115
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

542107

September

53303

Dnes

204


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 206 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-206|

Voda

Možná príčina vzniku lokálnych povodní v podmienkach Slovenska


Spôsob obhospodarovania, resp. využívania krajiny pri vysokej zrážkovej intenzite s krátkou dobou trvania, sa významne podieľa na tvorbe a priebehu odtoku v malom povodí. Takýmto malým povodím je aj územie nad Smrekovou ulicou v Smižanoch, kde pravidelne dochádza-lo k vytápaniu a zanášaniu ulice bahnom. Aj keď v danom povodí nie je "vodný tok" v pravom slova zmysle, celé dané územie prispieva k možným problémom s vodou a blatom v Smižanoch. Ide o problematiku, ktorá je aktuálna z pohľadu zvyšujúcej sa frekvencie výskytu krátkodobých intenzívnych zrážok, poškodenia krajiny a ochrany obyvateľstva.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
11.05.2013
Zobrazené:
1257 x
Čítaj


Voda

Dôkaz o tom, že revitalizácia krajiny chráni obce pred povodňami


V piatok 3. mája sa objavili prvé letné prívalové dažde na Slovensku. Očakávalo sa, že projekty protipovodňovej prevencie, pomôžu ochrániť obce pred lokálnou záplavou. Stalo sa. V dvoch obciach, v ktorých sa realizovali projekty protipovodňovej prevencie  vznikol dôkaz, že revitalizácia krajiny má zásadný vplyv na prevenciu pred povodňami. V Hlohovci na Považí a v Smižanoch na Spiši. Vplyv zrealizovaných protipovodňových opatrení zo spišskej obce Smižany budú k dispozícii v najbližších dňoch. Teraz ponúkam príbeh z Hlohovca.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
08.05.2013
Zobrazené:
896 x
Čítaj


Voda

Takto zafungovali protipovodňové opatrenia v Zázrivej


Úmorná kritika expertov, odborníkov a vedátorov zrealizovaných protipovodňových opatrení nepadá na úrodnú pôdu. Príroda ich názory akosi neakceptuje. Pre príklad rozporu vedeckého a teda teoretického poznania a reality bežných procesov môžeme zájsť do malebnej obci Zázrivá na Orave, ktorá patrí do povodia rieky Váh. Rieka Váh je smutne preslávená zanesenými priehradami, postavené v industriálnom socialistickom období, keď sa myslelo viac na veľkolepé diela bez starostlivosti o krajinu. A tak sa začal príbeh poškodzovania lesopoľnohospodárskej krajiny s rozoranými medzami. Odštartovalo sa odplavovanie zeminy, štrku i kameňov vodnou eróziou, čím sa začali napĺňať postavené priehrady, až ich napokon zaniesli.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
07.05.2013
Zobrazené:
728 x
Čítaj


Voda

Vytopené a blatom zanesené Smižany - obraz nevhodného hospodárenia


Včera sa v tlačových správach objavilo niekoľko správ o lokálných povodniach, žiadna o regionálnych. Medzi nimi bola správa o vytopených Smižanoch na Spiši. Smižany sú vytápané a zanášané bahnom takmer pravidelne. Blato a voda pochádza z väčšej časti z poľnohospodárskej pôdy situovanej nad obcou. Tá je obhospodarovaná vo veľkých výmerách, na svahoch bez terasovania, podobne, ako je tomu na mnohých miestach na Slovensku. Tlačová správa oznámila čo to o vode a bahne, o upchatých priepustoch, ale pramálo o tom, prečo sú vlastne Smižany vytápané a zanášané bahnom.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.05.2013
Zobrazené:
1396 x
Čítaj


Voda

Takto zafungovali protipovodňové opatrenia v Dunajove na Kysuciach


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.05.2013
Zobrazené:
821 x
Čítaj


Voda

Názorná ukážka vplyvu človeka na vysušovanie krajiny


Problematika vody, odvodňovania a vysušovania krajiny je stále vo viacerých kruhoch bagatelizovaná, posúvaná do úzadia, ba dokonca zosmiešňovaná. Je ťažké, a zvláštne zároveň vysvetliť, prečo to tak je. Podobne sú bagatelizované aj snahy o revitalizáciu krajiny, ktorá bola človekom poškodená alebo zmenená. Pri akceptovaní scenárov budúceho vývoja klímy, ktoré vravia o nerovnomernom rozložení zrážok počas roka, o dlhšie trvajúcich obdobiach sucha a silných prietržiach mračien, by logicky mala byť snaha človeka smerovaná k zabezpečeniu čo najväčích zásob vody. Nie len vo vodných nádržiach, ale aj v krajine. Túto vodu v krajine zvykneme označovať termínom zelená voda, tzv. green water.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.04.2013
Zobrazené:
1421 x
Čítaj


Voda

Deň Zeme „Voda si a na vodu sa obrátiš"


Grécky filozof Táles z Milétu tvrdil, že prvotný princíp všetkého je voda, ktorá má prirodzenú schopnosť stávať sa pevnou zemou (ľad) i plynným vzduchom (pary). Hlavným dôvodom, prečo pokladal Táles za pralátku práve vodu, bolo jeho poznanie, že voda je základná podmienka života človeka, všetkého tvorstva, rastlín, pohybu ovzdušia, života - pohybu prírody.  Tálesov žiak Anaximandros túto teóriu odmietol. Podľa Anaximandra voda nemohla byť pralátkou, pretože z nej nemôže vzniknúť jej protiklad - oheň.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
22.04.2013
Zobrazené:
720 x
Čítaj


Voda

Voda nad zlato


Voda poráža zlato i ropu na poli akcií spoločností zviazaných s týmito komoditami, uviedli Hospodárske noviny [1]. Voda bude už v krátkej budúcnosti oveľa dôležitejšia, ako najcennejší kov, či ropa. Prečo ceny akcií obchodníkov s vodou rastú? Nuž jednoducho preto, lebo zásoby sladkej vody na planéte Zem klesajú. Z toho pramení aj celosvetový tlak na privatizáciu vodných zdrojov. Mať vplyv na komoditu, ktorá rozhoduje o existencii človeka, predsa len môže byť „dobrým" základom na veľké zisky. Prečo zásoby vodných zdrojov na kontinentoch klesajú? Je možné zastaviť pokles zásob vodných zdrojov?  Na obidve otázky existuje pomerne jednoduchá odpoveď. Tí, ktorí s vodou obchodujú však nepotrebujú, aby pospolitý ľud vedel odpoveď na spomínané otázky. Potrebujú proste, aby čím viac ľudí bolo závislých na obchode s vodou.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
22.04.2013
Zobrazené:
644 x
Čítaj


Voda

Dať prácu 33 tisíc nezamestnaným by štát nestálo ani cent


Priateľ Pjotr Topiňski z Poľska na jednom kysuckom stretnutí v roku 2003 povedal: „Vyženeš z krajiny wode, vyženeš peňonze i ľudzi". Na to som si spomenul počas pobytu v Indii. Tam som sa dozvedel, že keď India získala nezávislosť, zdevastovala lesy i poľnohospodársku krajinu až tak, že krajina vyschla a prestala rodiť. Krajina stratila vodu, prišla chudoba a ľudia odchádzali preč
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.04.2013
Zobrazené:
924 x
Čítaj


Voda

Regulácia potokov nás pred povodňami nechráni


Z viacerých diskusií pod mojimi blogmi je zrejmé, že princípom Programu revitalizácie krajiny lepšie rozumejú „laici", než odborníci. Pokúsim sa vysvetliť, prečo sú tak diametrálne rozdielne pohľady na tú istú problematiku. Metodika projektovania regulácie vodných tokov stojí na princípoch niekoľko storočnej predstavy ustáleného prúdenia vody v toku. Z tejto predstavy nie je možné určiť, či kulminácia povodňového prietoku trvá minútu, hodinu, deň či rok. A tak vznikajú zregulované potoky, kanály, či rigoly s nastavením na taký prietočný profil, ako keby sa korytom preháňala povodňová vlna neustále.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
11.04.2013
Zobrazené:
634 x
Čítaj


Voda

400 pracovných príležitostí spláchnutých do Tople...


V diskusných príspevkoch kritikov programu revitalizácie krajiny je množstvo inšpiratívnych námetov, ako lepšie a presvedčivejšie vysvetľovať čitateľom myšlienku zadržiavania dažďovej vody v poškodenej krajine i rozvíjať lokálnu ekonomiku. Taktiež prečo to treba robiť i aký to má vplyv na environmentálne, sociálne a ekonomické prostredie miest a obcí. Keďže častým diskutérom a kritikom myšlienky zadržiavania vody v krajine je člen Lesoochranárskeho združenia Vlk s krycím menom Green, vybral som si príklad na vysvetlenie rozdielu medzi reguláciou koryta a revitalizáciou krajiny na protipovodňovú prevnciu v blízkosti Čergovského pohoria. Tu spomínané združenia pôsobí.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.04.2013
Zobrazené:
756 x
Čítaj


Voda

Ako ochránili hrádzky obec Rudno nad Hronom pred veľkou vodou


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.04.2013
Zobrazené:
714 x
Čítaj


Voda

Odmietam byť šedou masou


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.04.2013
Zobrazené:
577 x
Čítaj


Voda

Vodohospodársky dinosaurus I


Zvykne sa hovoriť, že ten, kto neakceptuje nové poznania, ale príliš sa sústreďuje na riešenia, ktoré už stratili opodstatnenie je dinosaurus. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že reakcia vodohospodára Vladimíra Holčíka (http://komentare.sme.sk/c/6748105/ad-v-hradzkach-vidi-ministerstvo-zivotneho-prostredia-cierne-stavby-21-3.html) zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba odpovedá úrovni dinosaurov.  V tomto blogu budem reagovať na prvú konštatáciu vodohospodára Holčíka a tú jeho časť príspevku, kde  konštatuje, že Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní nezabráni povodniam.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.04.2013
Zobrazené:
660 x
Čítaj


Voda

Som zodpovedný za povodne na Slovensku...


Za posledný rok som sa dozvedel, že so diletant, šarlatán, amatér, klamár, podvodník. Že by som mal sedieť v base a nie chodiť po slobode. Údajne som zneužil bývalú premiérku vlády vo vlastný prospech a môžem za všetky povodne na Slovensku. Najnovšia povodňová situácia na Hrone a Ipli i nová vlna útokov, prinútila ma vyjadriť sa k niektorým diskusiám, zvlášť  k komentárom študenta 3. ročníka odboru vodné hospodárstvo Andreja Kuruca a Greena, ktorý patrí do skupiny lesoochránarskeho združenia VLK.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.04.2013
Zobrazené:
890 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-206|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Tak trošku doplňujeme
Posúvame do Vašej pozornosti, keďže nie sú ľudia. Tak sa zapája do aktivít aj Paľo Petráš zatiaľ len dočasne do 13.3.2020 kontakt : pavel64petras@gmail.com mobil 0917 319 587
(22.04.2019)


Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 1

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4537 (4537 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2961 (2961 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2775 (2775 hl.)

Geotermálnu
2777 (2777 hl.)

Veternú
3343 (3343 hl.)

Atómovú
2496 (2496 hl.)

V podstate ma to netrápi
2019 (2019 hl.)

Celkom hlasovalo: 20908


  Top články
Ku všetkým školám v okrese Stará Ľubovňa

37 x    (16.09.2019)

TTT – Týka sa To aj Teba.

25 x    (06.09.2019)Designed by Salonky with phprs