Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

540243

September

51439

Dnes

374


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 214

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/search.php on line 288

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 206 nájdených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-206|

Voda

Preto je tak horúco, lebo vysušujeme krajinu


Minimálne od konca 2. svetovej vojny systémovo pracujeme na tom, aby čoraz menej dažďovej vody ostalo v krajine. Za týmto účelom sme vychovali tisíce odborníkov. Pomáhali vysušovať krajinu rozorávaním medzí, odvodňovaním pôdy, rigolovaním ciest, kanalizovaním dažďovej vody z intravilánov miest a obcí. Aký je výsledok? Za posledných 60 rokov sa zo Slovenska odkanalizovalo viac ako 12 miliárd m3 tej  dažďovej vody, ktorá sa v minulosti prostredníctvom vegetácie vyparovala do atmosféry a ochladzovala tak prostredie. Koľko je to vody na plochu Slovenska? Nejakých 240 mm - áno, toľko vody chýba plošne v celej našej krajine. Ak by táto voda v krajine bola, každým dňom by sa vyparovalo viac vody a po jej kondenzácii by sa naspäť vracala do ekosystémov vo forme zrážok. Pršalo by pomenej a častejšie. Klimatizačné zariadenie sa však zadrhlo, lebo nemá vodu - tak ako motor, keď mu chýba olej. Výsledok? Po dlhom suchu prídu dramatické prívalové dažde.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.06.2013
Zobrazené:
619 x
Čítaj


Voda

Nedovoľme, aby naša budúcnosť vyschla


Také je hlavné posolstvo výkonného riaditeľa Dohovoru o biologickej diverzite planéty Zem Braulia Ferreira de Souza pri príležitosti dnešného Svetového dňa boja proti suchu a rozširovaniu púští. Vo svojom liste ďalej píše, že bez vody by sa zastavila produkcia potravín, mestá by prestali fungovať, ekonomika by sa zastavila a lesy sa premenili na púšť. Prebiehajúca klimatická zmena zvýši frekvenciu období sucha a to zničí biodiverzitu.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
17.06.2013
Zobrazené:
924 x
Čítaj


Voda

Bez revitalizácie krajiny sú priehrady časovanými bombami odpadu


Priehrady sa budovali na vodných tokoch, aby sa v nich naakumulovaná voda využívala pre potreby priemyslu, poľnohospodárstva, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou i na výrobu elektrickej energie. Zanedbávaním a poškodzovaním krajiny sa priehrady postupne zanášajú a strácajú svojú vodohospodársku funkciu a navyše sa stávajú skládkami priemyselného i komunálneho odpadu. Vodohospodári namiesto toho, aby sústredili svoje priority na obnovu vodohospodárskej funkčnosti už vybudovaných vodných nádrží, túžia stavať nové priehrady.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
16.06.2013
Zobrazené:
597 x
Čítaj


Voda

Povodne i sucho vyháňajú ľudí z krajiny, lebo betónujeme vodné toky


Odborníci hovoria, že o 50 rokov nebudú stačiť protipovodňové hrádze na ochranu pred veľkou vodou. Ja si dovolím tvrdiť, že súčasné hrádze nebudú stačiť chrániť Bratislavu i celý Žitný ostrov už ani o 10 rokov, ak zásadne nezmeníme prístup k ochrane vodných zdrojov nielen v povodí Dunaja, ale v celej Európe. Európska centrála sa síce snaží zásadným spôsobom zmeniť vodohospodársku politiku, avšak členské štáty Európskej únie si robia čo chcú. Príkladom ignorovania spoločnej európskej vodnej politiky je úplná sabotáž Európskej rámcovej smernice pre vodu aj na Slovensku, ktorú Európsky parlament schválil v decembri 2000 a zaviazal členské štáty premietnuť túto legislatívu do reálneho života v termíne do roka 2015. Vieme veľmi dobre, že Slovensko je na hony vzdialené splniť tento termín.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
09.06.2013
Zobrazené:
641 x
Čítaj


Voda

Politici pri plnom koryte Dunaja


Včerajšia debata na TA3 o povodniach priniesla dve nové poznania. Biedu v poznaní reality príčin vzniku povodní a možné riešenia u Pavla Freša (SDKÚ) a zneužívanie povodňovej situácie ministrom životného prostredia Žigom (SMER) na väčší balík peňazí pre Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je v jeho kompetencií. Frešo uviedol, že treba čistiť potoky od stromov, aby koryto sa čo najskôr vyprázdnilo. Žiga sa tiež vytiahol. "Treba prehlbovať korytá od nánosov, aby sa nevylievali!" Obidvaja politici zrejme myslia už len na plné či prázdne korytá.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.06.2013
Zobrazené:
601 x
Čítaj


Voda

Strach z veľkej vody je rovnaký všade


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
05.06.2013
Zobrazené:
637 x
Čítaj


Voda

Európa musí zastaviť vysušovanie krajiny ak nechce ďalšie povodne


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.06.2013
Zobrazené:
902 x
Čítaj


Voda

Tak ako sa rodia povodne na Slovensku, tak sa rodia aj v Dakote


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
01.06.2013
Zobrazené:
1020 x
Čítaj


Voda

Voda pro Kauti


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
30.05.2013
Zobrazené:
871 x
Čítaj


Voda

V Mexiku revitalizujú poškodenú krajinu tak, ako na Slovensku!


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
25.05.2013
Zobrazené:
1015 x
Čítaj


Voda

Minister životného prostredia chce stavať priehradu v území jaskýň


Ľudia z hornej Torysy veľa krát pripomínali pánom z Bratislavy, že v ich území nie je vhodné stavať priehradu. Lebo je deravé! Nestačilo argumentovať suchými dolinami, ktorých sa voda stráca a inde vyviera, ani dierami do zeme. Odborníkov nenapadlo dať do súvisu unikátny prameň vo Vyšnom Slavkove a jaskyne. No povedzte, koho by napadlo hľadať jaskyne vo flyši, keď všetci svorne tvrdia, že tu má dažďová voda malú šancu vsakovať do pôdy a nie to ešte do geologických štruktúr. Akosi sa pozabudlo vysvetliť pôvod prameňa o výdatnosti 70 sekundových litrov. Geológovia povedali, že územie je vhodné na výstavbu priehrady a hotovo. Na to im stačilo zhodnotenie starých geologických máp, ktoré údajne tvrdia, že v území sa nenachádzajú žiadne jaskynné priestory ani zosuvné priestory. 
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
21.05.2013
Zobrazené:
622 x
Čítaj


Voda

Výzva na spoluprácu obnovy ubolenej a doráňanej krajiny.


Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa nám nedarí spravovať krajinu tak, aby sme mali viac tolerancie i úcty k sebe navzájom. Sme v kŕčoch, je medzi nami dusná až agresívna atmosféra. Najevidentnejší prejav agresivity vidieť v politike. Všetci cítime, ako narastá napätie v spoločnosti. Len akosi nevieme nájsť cestu z bludiska agresivity, intolerancie a vzájomnej neúcty. Najradšej by sme sa utopili v lyžičke vody. A zrejme aj s vodou to súvisí. Vieme dobre, ako sa správa človek, ktorý je dehydrovaný. Viac podlieha emóciám a je viac agresívnejší. Zavodniť ľudský organizmus vodou znamená návrat k racionálnemu správaniu.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
20.05.2013
Zobrazené:
664 x
Čítaj


Voda

Povodeň testovala hrádzky aj v Matysovej


Po zrealizovaní revitalizačného projektu už voda z intenzívnych dažďov nesteká tak rýchlo do potoka a nevytvára takú masívnu povodňovú vlnu ako v minulosti. Zároveň zvýšené dno koryta podopiera svahy pred ich zosuvom, čím sa predchádza povodňovým rizikám a škodám na majetku občanov i obce. Starostka obce Iveta Dzubriaková-Kundrátová pozýva na prechádzku obcou i zrealizovanými protipovodňovými opatreniami (www.matysova.sk).
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.05.2013
Zobrazené:
582 x
Čítaj


Voda

V povodí Ondavky štartuje projekt obnovy klímy


Mimovládna organizácia Ľudia a voda v spolupráci so Združením obcí Ondavka a s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ realizuje projekt „Ozdravenie klímy vo vysušených oblastiach Slovenska pomocou hydro-klimatickej obnovy." Cieľom projektu je modelovo metodicky a technologicky rozvinúť takú revitalizáciu poškodených častí krajiny, ktorá prispeje k zmierneniu povodňových rizík, rizík zo sucha a klimatickej zmeny. Zároveň posilní biodiverzitu, zodpovednosť komunít za integrovanú ochranu vôd a vytvorí pracovné príležitostí s rozvojom lokálnej ekonomiky.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.05.2013
Zobrazené:
615 x
Čítaj


Voda

Na Slovensku po slovensky. Za ochranu vôd je zodpovedný jej odporca


Uhorský zákon XII/1894 o poľnom hospodárstve a poľnej polícii sa venoval hradeniu strží a výmoľov. Na vymletých a vymletím ohrozených územiach bolo možné zakázať pasenie dobytka čiastočne alebo úplne. Úrady mohli nariadiť potrebné ochranné opatrenia, prípadne zalesnenie týchto území. Zákon rovnako ukladal zalesniť existujúce pusté územia ... ktoré sú vhodné na zalesnenie a iným spôsobom ich nemožno rozumnejšie využiť. Ak by zainteresované strany, napríklad príslušný statkár,  nevykonali úradom nariadené opatrenia v určenej lehote bez prijateľného odôvodnenia, mohli byť potrestané opakovaným peňažným trestom do 200 korún. Mesačný plat úradného lekára vtedy bol 175 korún.
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
12.05.2013
Zobrazené:
623 x
Čítaj


|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-206|

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Tak trošku doplňujeme
Posúvame do Vašej pozornosti, keďže nie sú ľudia. Tak sa zapája do aktivít aj Paľo Petráš zatiaľ len dočasne do 13.3.2020 kontakt : pavel64petras@gmail.com mobil 0917 319 587
(22.04.2019)


Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 40

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4536 (4536 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2960 (2960 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2774 (2774 hl.)

Geotermálnu
2776 (2776 hl.)

Veternú
3343 (3343 hl.)

Atómovú
2496 (2496 hl.)

V podstate ma to netrápi
2018 (2018 hl.)

Celkom hlasovalo: 20903


  Top články
ĽUBOVNIANSKÉ VODY PRE ĽUDÍ

56 x    (19.07.2019)

TTT – Týka sa To aj Teba.

21 x    (06.09.2019)

Ku všetkým školám v okrese Stará Ľubovňa

10 x    (16.09.2019)Designed by Salonky with phprs