Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Expanzia veternej energetiky v Británii je bezprecedentná

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Vietor, Zdroj: EurActiv, Vydané dňa: 12.01.2010

12.01.2010
Britská vláda v piatok (8.1.) schválila výstavbu deviatich pobrežných veterných parkov. Rozhodnutie a budúca realizácia projektov posunú krajinu veľmi blízko k cieľu v oblasti miery využívania obnoviteľných zdrojov energie a Londýn sa pravdepodobne stane európskym lídrom v príslušnej oblasti.


Do roku 2020 sa bude štvrtina spotreby elektrickej energie vo Veľkej Británii pokrývať z obnoviteľných zdrojov. Výrazne tomu pomôže i piatkové (8.1.) rozhodnutie kabinetu Gordona Browna, ktoré dáva zelenú pre výstavbu deviatich pobrežných veterných parkov. V praxi to znamená, že k doterajšiemu inštalovanému výkonu 8 GW v sektore obnoviteľných zdrojov tak v horizonte desiatich rokov pribudne ďalších 32 GW.

Víťazi energetického tendra už podpísal dohodu o exkluzívnom práve pre rozvoj pobrežných veterných parkov so spoločnosťou Crown Estate, ktorá je správcom britského morského dna. Projekty budú realizovať dve víťazné konzorciá – v jednom budú spolupracovať spoločnosti Statoil a RWE Npower Renewables, v druhom sa stretajú firmy ako Scottish Power Renewables, Vattenfall Vindkraft, E-on Climate a Renewables UK.

Okrem rozsahu projektov a veľkosti inštalovaného výkonu za zmienku stojí i to, že veterné parky by sa mali stavať ďalej od pobrežia, tzn. v hlbších vodách, než ako je bežnou praxou.

„Je to obrovská inžinierska výzva a bude si od nás vyžadovať inštalovanie turbín v bezprecedentnej miere a v nehostinných vodách, čím zabezpečíme naplnenie cieľov v oblasti obnoviteľných energií a v znižovaní miery produkcie CO2,“ uviedol Tom Delay, výkonný riaditeľ Carbon Trust.

Veľká Británia Veľká Británia je zakladajúcim členom NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk » členom G-8, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, členom EHS sa stala až v 70. rokoch.viac na www.EuropskaUnia.sk »chce využiť potenciál pre veternú energetiku na maximum. Po dokončení projektov sa pravdepodobne stane európskym lídrom v tomto energetickom segmente, ale i v napĺňaní svojich záväzkov v rámci Smernice o obnoviteľnej energii. Londýn sa zaviazal do roku 2020 produkovať 15 percent energií z OZE, čo čiastkovo v oblasti výroby elektriny tvorí podiel 30 – 35 percent.

„Pobrežná veterná energetika je srdcom nízkouhlíkovej transformácie ekonomiky Spojeného kráľovstva a do roku 2020 by mala vytvoriť hodnotu 75 mld. libier a podporiť vznik 70 tis. pracovných miest,“ doplnil britský premiér Gordon Brown.

Dodržanie termínu je otázkou vládnej podpory

Začiatok výstavby v teréne sa plánuje na rok 2015. Priemyselníci však už dnes upozorňujú, že treba počítať i s rizikom omeškania, pod ktoré sa môže podpísať zmena vládneho plánu pre podporu projektov.

Londýn v decembri oznámil, že platnosť Mechanizmu pre záväzky v obnoviteľných zdrojoch sa predĺži do roku 2014. Práve z tohto fondu sa čerpá i podpora pre veternú energetiku. Čo však nastane po roku 2014, sa nedá predpokladať. Dodávatelia preto upozorňujú, že na začiatku konštrukčnej fázy budu možno musieť riešiť najskôr otázku zdrojov.

Na druhej strane, experti a dodávatelia veria, že ceny technológií veternej energetiky budú i naďalej klesať. To by malo investorov motivovať k väčšej miere podpory pre rozvoj nových parkov. Znížiť ceny by mal i rast britského dopytu po turbínach, čo podnieti vznik mnohých alternatívnych konštruktérov a dodávateľských spoločností.

Ak sa i podarí dokončiť projekty do roku 2020, skeptici si kladú otázku, aký ekonomický zmysel to Británii prinesie. Tamojší priemysel nemá kapacitu konštruovať požadované množstvo turbín a iných dielcov. Z rozhodnutia vlády tak budú profitovať najmä dodávatelia zo zahraničia. Združenie britských priemyselníkov EEF ako príklad uvádza projekt veterného parku "Londýnske pole", ktorý sa stavia teraz; združenie tvrdí, že iba 10 percent investície sa utratí v britskej ekonomike, zvyšok v zahraničí.